Mensen die tot enkele jaren geleden werden aangeduid als donateurs heten nu – meer eigentijds – vrienden. Een donateur/vriend is een natuurlijk persoon en/of een rechtspersoon die een organisatie van financiële middelen, goederen en/of diensten voorziet in de hoop dat de organisatie hierdoor beter haar doel kan nastreven.
Vrienden hebben geen zeggenschap in de organisatie. Vrienden bieden financiële ondersteuning en krijgen periodiek door middel van de digitale Nieuwsbrief informatie over het werk van SIMAV.
Van een Vriend wordt verwacht dat deze een financiële ondersteuning van ten minste € 15,00 per jaar betaalt. Kan iemand niet meer missen dan is een lager bedrag ook welkom!
Aanmelden als nieuwe Vriend kan via deze link…