Een foto van de Vlietmolen

Vlietmolen

Zederikkade 223, 4128 LS
Lexmond.

Wipwatermolen; SIMAV.

Met de Bonkmolen bemaalde de Vlietmolen de polder Lakerveld. Deze molen heeft zich zeer lang in de belangstelling van het polderbestuur mogen verheugen want eerst in 1986 werd de molen buiten gebruik gesteld. Hij was toen al 14 jaar in het bezit van SIMAV.

De Vlietmolen is na de brand van november 1997 vrijwel geheel opnieuw opgebouwd.

Molenaar : T. van Hoof

Informatie

Inventarisnr. provincie:
187

Type molen:
Wipmolen

Functie:
Poldermolen