Trouwen in De Liefde.

Korenmolen De Liefde aan het Nieuwe Veer in Streefkerk is een  trouwlocatie in de gemeente Molenwaard. De molen is op maandag t/m zaterdag beschikbaar.

Het middengedeelte van De Liefde, waarin de vergaderzaal is gevestigd, doet dienst als trouwzaal.
De ruimte is enigszins beperkt. Op last van de brandweer  kunnen er maximaal 35 personen per huwelijksvoltrekking worden toegelaten.

Korenmolen De Liefde – een stellingmolen – werd in 1893 gebouwd door de Streefkerkse molenmaker
K. Broere nadat de achtkante grondzeiler/ korenmolen op diezelfde plek was afgebrand.  De molen heeft tot ongeveer 1970 dienst gedaan voor het malen van graan voor de productie van grondstoffen voor veevoeder.

De molen droeg lange tijd de naam De Hoop. Later werd het De Liefde. Uit onderzoek is gebleken dat de juiste naam eigenlijk ‘In Liefde draaiende’ zou moeten zijn.
Voor een gebouw waarin bruid en bruidegom elkaar het jawoord geven wellicht een nog betere naam!

Het bruidspaar dat in De Liefde wil trouwen huurt de accommodatie van SIMAV en regelt de burgerlijke plechtigheid met de betreffende afdeling van de gemeente Molenwaard. (www.gemeentemolenwaard.nl).

Volledigheidshalve wordt opgemerkt dat alles wat met het gebruik van de locatie te maken heeft, wordt geregeld met SIMAV.

Hebben bruidspaar en SIMAV de afspraken gemaakt dan verstrekt SIMAV een zogeheten ‘Toestemming voor huwelijksvoltrekking’ waaruit blijkt dat het huwelijk op de afgesproken datum en tijd in de molen kan worden voltrokken.

Een huwelijksvoltrekking in De Liefde kost € 125,00, bij vooruitbetaling te voldoen; aanvullende diensten (bijv. versiering van de molenwieken) worden extra in rekening gebracht.
Er wordt van uitgegaan dat een plechtigheid niet langer dan één uur duurt. Er is een SIMAV- gastvrouw aanwezig om de gasten te ontvangen. Aan het einde van de huwelijksvoltrekking overhandigt zij het bruidspaar de SIMAV-koektrommel.