Aanvullende gegevens

Inv. nr. 102 (181)
Dorp Meerkerk
Gemeente Giessenlanden
Eigenaar SIMAV (sinds 1972)
Type wipwatermolen
Functie tot 1949 het bemalen van de polder Middelbroek, Ameide en Tienhoven
Bouwjaar 1665
Opvoerhoogte bij zomerpeil 0,60 m bij winterpeil 0,75 m
Vlucht 27 m
Wiekvorm Oud-Hollands
Bovenas De Prins van Oranje, 's Gravenhage, nr. 1176 (1878)
Roeden binnenroede Derckx Constructie, Beegden, nr. 175 (1976)
buitenroede Derckx Constructie, Beegden, nr. 174 (1976)
Wateras waarschijnlijk F.J. Penn & Comp., Dordrecht (1857)
Sintelstuk gietijzer, fabricage-gegevens onbekend

Historische en technische bijzonderheden
In 1665 werd de vroegere molen afgebroken en vervangen door een nieuwe, gebouwd door Isaac Jacobszn. van Bramen voor 380 carolus gulden.
Het complete bouwbestek van de molen is bewaard gebleven.
Hieruit blijkt dat de ondertoren geheel met houten delen werd beplankt. Wanneer deze delen zijn vervangen door het nu algemeen toegepaste net is niet bekend.

Overname molen

Op 24 mei 1967 nam het aannemersbedrijf Woudenberg uit Ameide de molen voor f 5.000 over van Klaas W. Kooyman, een kweker uit Vianen. Vijf jaar later verkocht het aannemersbedrijf de molen voor een gulden aan de Stichting tot Instandhouding van Molens in de Alblasserwaard en de Vijfheerenlanden.

Restauratie

In 1975-1976 werd de molen door Woudenberg b.v. uit Ameide gerestaureerd.
Hierbij werden de gehele kap, het wiekenkruis, enkele schoren in het linker zijbint van het bovenhuis, bovenzetel, steen- en voeghurrie, het complete stormbint, achterzomer, kruischoren, staartbalk met hangbomen, de bovenste kokerbalken, twee ondertafelementen en de vangstukken vernieuwd.
Na de restauratie werd de molen op 2 september 1976 officieel in bedrijf gesteld.
Op dezelfde dag werden ook de Oude Weteringmolen in Streefkerk en de Bonkmolen in Lexmond na een restauratie in gebruik genomen. In 1987 werd de bovenschijfloop vernieuwd.

VERSIERINGEN EN INSCRIPTIES
In een van de vier klossen die aan de kokerstijlen zijn bevestigd en de bovenzetel ondersteunen, is de volgende inscriptie gehakt:
J.D. M C M X L III

In een andere klos zijn de letters B.D. gehakt. In de borstnaald zijn onder elkaar drie ellipsvormige schilden gehakt waarop in hoog relief achtereenvolgens de letter w (van Woudenberg), het wapen van de voor- malige gemeente Meerkerk en het (restauratie) jaar 1975 voorkomen.
Als herinnering aan de restauratie is het jaartal 1975 eveneens aangebracht in de windvaan.

Overgenomen uit het boek: "Van maalwerktuigen tot cultuurmonumenten" van de Stichting Publikaties Alblasserwaard en Vijfheerenlanden.

Informatie

Inventarisnr. provincie:
181

Type molen:
Wipmolen

Functie:
Poldermolen