Nog geen reacties

Start herstel Goudriaanse Molen

foto SIMAV

Streefkerk – Op 7 juli jl. brak, geheel onverwacht, een van de wieken
van de Goudriaanse Molen. Inmiddels is er, ondanks de stilte rondom
de molen, achter de schermen veel werk verricht. Begin februari kan
gestart worden met het herstel van de molen. Allereerst wordt
gewerkt aan het wind- en waterdicht maken van de molenkap. In de
loop van het jaar volgt het herstel van de wieken. Vanuit de provincie
Zuid-Holland is de aangevraagde subsidie voor een groot deel
toegekend. Ook via donaties kwam het aanzienlijke bedrag van
€12.000 binnen voor de herstelwerkzaamheden in Goudriaan.
Dit bedrag samen met de toegekende subsidie is niet toereikend.
Voor het restbedrag is molenstichting SIMAV op zoek naar donateurs.
Voor giften t.b.v. de Goudriaanse Molen: www.molenfonds.nl

__________________________________________________________________________________
Noot voor de redactie:
Heeft u vragen naar aanleiding van dit persbericht, neemt u dan contact op met de Molenstichting SIMAV, Nieuwe Veer 42, 2959 AK Streefkerk, mail bestuur@simav.nl of telefoon 0184 – 68 11 78
(NB het kantoor is niet altijd bezet). U kunt ook bellen naar de voorzitter van Molenstichting SIMAV: Teus van Gelder: 06 – 12 09 13 93

De Molenstichting SIMAV beheert in totaal 36 Rijksmonumenten in de Alblasserwaard / Vijfheerenlanden, waarvan 33 ‘volwaardige’ molens. Het doel van deze stichting uit 1956 is het in stand houden van dit historisch erfgoed voor komende generaties. SIMAV doet haar werk met circa 70 onbezoldigde vrijwilligers, zowel molenaars als allerlei specialisten. Het (algemeen) bestuur van de molenstichting bestaat uit de zeven Gemeenten in deze regio en het Waterschap Rivierenland.
Naast persberichten geeft SIMAV drie maal per jaar een uitgebreide (gratis) digitale Nieuwsbrief uit aan alle geïnteresseerden, vol wetenswaardigheden over de molens, de vrijwilligers en de stichting. Aanmelding via www.simav.nl, waar naast een schat aan informatie over de molens, ook een grote hoeveelheid foto’s te vinden is die als ondersteuning van artikelen in de media kunnen dienen.