Nog geen reacties

SIMAV-molendag gaat niet door

BIJLAGE: Middelmolen (foto Cees van der Wal)

SIMAV-molendag gaat niet door.
Streefkerk – Vanwege het coronavirus is de molendag van molenstichting SIMAV afgelast. Op 24
oktober a.s. zouden de molendeuren openstaan voor publiek. Een molen biedt echter onvoldoende
ruimte om de 1,5 meter afstand in acht te kunnen nemen. Deze extra molendag is in het leven
geroepen om molenaars uit andere provincies de gelegenheid te geven SIMAV-molens te bezoeken.
De stichting, die zorg draagt voor onderhoud en herstel van molens in de Alblasserwaard en
Vijfheerenlanden, vindt het belangrijk om molens een podium te bieden en zo de bevolking kennis te
laten maken met het ambacht en het leven van molenaars.
Het feit dat we in ons land droge voeten hielden is te danken aan deze eeuwenoude werktuigen.
Voor meer info over bezoekmolens en activiteiten verwijst de stichting naar hun website.
De volgende molendag, de Nationale Molendag, in 2021 staat gepland op 8 en 9 mei.

__________________________________________________________________________________
Noot voor de redactie:
Heeft u vragen naar aanleiding van dit persbericht, neemt u dan contact op met de Molenstichting
SIMAV, Nieuwe Veer 42, 2959 AK Streefkerk, mail bestuur@simav.nl of telefoon 0184 – 68 11 78
(NB het kantoor is niet altijd bezet). U kunt ook bellen naar de voorzitter van Molenstichting SIMAV:
Teus van Gelder: 06 – 12 09 13 93
De Molenstichting SIMAV beheert in totaal 36 Rijksmonumenten in de Alblasserwaard /
Vijfheerenlanden, waarvan 33 ‘volwaardige’ molens. Het doel van deze stichting uit 1956 is het in
stand houden van dit historisch erfgoed voor komende generaties. SIMAV doet haar werk met circa
70 onbezoldigde vrijwilligers, zowel molenaars als allerlei specialisten. Het (algemeen) bestuur van de
molenstichting bestaat uit de zeven Gemeenten in deze regio en het Waterschap Rivierenland.
Naast persberichten geeft SIMAV drie maal per jaar een uitgebreide (gratis) digitale Nieuwsbrief uit
aan alle geïnteresseerden, vol wetenswaardigheden over de molens, de vrijwilligers en de stichting.
Aanmelding via www.simav.nl, waar naast een schat aan informatie over de molens, ook een grote
hoeveelheid foto’s te vinden is die als ondersteuning van artikelen in de media kunnen dienen.