Nog geen reacties

Molenstichting biedt werkruimte aan thuiswerkers

Kerkmolen (Foto SIMAV)
Streefkerk, 29 mei 2020

Molenstichting biedt werkruimte aan thuiswerkers.
Stichting tot behoud van molens in de Alblasserwaard en de Vijfheerenlanden biedt ruimte aan werknemers om in een rustige omgeving te kunnen ‘thuiswerken’. De stichting heeft het beheer over een ruime 30 molens waarvan er drie hiervoor geschikt zijn.
Het gaat om molen De Liefde in Streefkerk, de Kerkmolen in Molenaarsgraaf en de Stijve Molen in Noordeloos. De molens hebben de nodige voorzieningen, twee molens hebben ook internet. De stichting benadrukt dat het niet gaat om structurele verhuur. Het is een handreiking naar de gemeenschap om het leven en werken tijdens de coronacrisis wat makkelijker te maken. Voor de huur van de werkruimten wordt een minimale dagvergoeding gevraagd, deels ten gunste van de molenaar en een deel zal aan kostendekking worden besteed. Geïnteresseerden kunnen contact opnemen met het kantoor van SIMAV. Tel: 0184 681178. E-mail: bestuur@simav.nl

__________________________________________________________________________________
Noot voor de redactie:
Heeft u vragen naar aanleiding van dit persbericht, neemt u dan contact op met de Molenstichting SIMAV, Nieuwe Veer 42, 2959 AK Streefkerk, mail bestuur@simav.nl of telefoon 0184 – 68 11 78
(NB het kantoor is niet altijd bezet). U kunt ook bellen naar de voorzitter van Molenstichting SIMAV: Teus van Gelder, 06-12091393.

De Molenstichting SIMAV beheert in totaal 36 Rijksmonumenten in de Alblasserwaard / Vijfheerenlanden, waarvan 33 ‘volwaardige’ molens. Het doel van deze stichting uit 1956 is het in stand houden van dit historisch erfgoed voor komende generaties. SIMAV doet haar werk met circa 70 onbezoldigde vrijwilligers, zowel molenaars als allerlei specialisten. Het (algemeen) bestuur van de molenstichting bestaat uit de zeven Gemeenten in deze regio en het Waterschap Rivierenland.
Naast persberichten geeft SIMAV drie maal per jaar een uitgebreide (gratis) digitale Nieuwsbrief uit aan alle geïnteresseerden, vol wetenswaardigheden over de molens, de vrijwilligers en de stichting. Aanmelding via www.simav.nl, waar naast een schat aan informatie over de molens, ook een grote hoeveelheid foto’s te vinden is die als ondersteuning van artikelen in de media kunnen dienen.