Nog geen reacties

Molen Souburgh open voor publiek

Molen Souburgh open voor publiek
Alblasserdam- Op vrijdag 11 september wordt de Souburghse Molen
officieel in gebruik genomen. Deze poldermolen aan het Kortland in
Alblasserdam is afgelopen augustus opgeleverd na een omvangrijke
restauratie. Naar tevredenheid van zowel huidige eigenaar
molenstichting SIMAV als de gemeente Alblasserdam zijn de
werkzaamheden afgerond. De Souburghse molen, die in 1860 een
wipmolen verving, had als functie het bemalen van polder Souburgh.
Op deze plek staat sinds 1542 een poldermolen.
De openingshandeling wordt verricht door wethouder Arjan Kraijo.
Door de maatregelen rondom het coronavirus kan de officiële
ingebruikneming slechts bijgewoond worden door genodigden.
Enkele van de genodigden zijn 10 kinderen van groep 6 van beide
locaties van de Ds. Joannes Beukelmanschool.
De molen is een bezoekmolen met een eigen toegangsweg.
Na de ingebruikname zal de molen meerdere dagen per week
toegankelijk zijn voor publiek.
__________________________________________________________________________________
Noot voor de redactie:
Heeft u vragen naar aanleiding van dit persbericht, neemt u dan contact op met de Molenstichting
SIMAV, Nieuwe Veer 42, 2959 AK Streefkerk, mail bestuur@simav.nl of telefoon 0184 – 68 11 78
(NB het kantoor is niet altijd bezet). U kunt ook bellen naar de voorzitter van Molenstichting SIMAV:
Teus van Gelder: 06 – 12 09 13 93
De Molenstichting SIMAV beheert in totaal 36 Rijksmonumenten in de Alblasserwaard /
Vijfheerenlanden, waarvan 33 ‘volwaardige’ molens. Het doel van deze stichting uit 1956 is het in
stand houden van dit historisch erfgoed voor komende generaties. SIMAV doet haar werk met circa
70 onbezoldigde vrijwilligers, zowel molenaars als allerlei specialisten. Het (algemeen) bestuur van de
molenstichting bestaat uit de zeven Gemeenten in deze regio en het Waterschap Rivierenland.
Naast persberichten geeft SIMAV drie maal per jaar een uitgebreide (gratis) digitale Nieuwsbrief uit
aan alle geïnteresseerden, vol wetenswaardigheden over de molens, de vrijwilligers en de stichting.
PERSBERICHT
Aanmelding via www.simav.nl, waar naast een schat aan informatie over de molens, ook een grote
hoeveelheid foto’s te vinden is die als ondersteuning van artikelen in de media kunnen dienen.