Nog geen reacties

Laatste seizoen Fotowedstrijd

Streefkerk, 16 september 2019

Laatste seizoen Fotowedstrijd SIMAV-molens.
Molenstichting SIMAV organiseert in 2019 een 4-seizoenen fotowedstrijd in en rond molens.
Foto’s van winter en voorjaar stroomden rijkelijk binnen. Foto’s van het zomerseizoen kunnen nog ingeleverd worden tot 28 september. Niet alleen foto’s met een molen, maar ook foto’s van een bijzonder molendetail, molenaars of molenbewoners zijn welkom. Echter moet het een van de 33 SIMAV-molens betreffen.
Met uitzondering van professionele fotografen en medewerkers van SIMAV mag iedereen meedoen. Andere spelregels zijn te vinden op de website: www.simav.nl onder activiteiten.
Foto’s kunnen worden ingezonden aan: prsimav@gmail.com, ovv fotowedstrijd 2019 seizoen zomer of herfst, als jpeg- of png-bestand met een zo hoog mogelijke resolutie, maximaal 20 MB. Voorzie de foto van een titel zodat die vermeld kan worden bij publicatie, evenals uw naam.
__________________________________________________________________________________
Noot voor de redactie:
Heeft u vragen naar aanleiding van dit persbericht, neemt u dan contact op met de Molenstichting SIMAV, Nieuwe Veer 42, 2959 AK Streefkerk, mail bestuur@simav.nl of telefoon 0184 – 68 11 78
(NB het kantoor is niet altijd bezet). U kunt ook bellen naar de voorzitter van Molenstichting SIMAV: Peter de Waard 06 – 21 21 31 10.

De Molenstichting SIMAV beheert in totaal 36 Rijksmonumenten in de Alblasserwaard / Vijfheerenlanden, waarvan 33 ‘volwaardige’ molens. Het doel van deze stichting uit 1956 is het in stand houden van dit historisch erfgoed voor komende generaties. SIMAV doet haar werk met circa 70 onbezoldigde vrijwilligers, zowel molenaars als allerlei specialisten. Het (algemeen) bestuur van de molenstichting bestaat uit de tien Gemeenten in deze regio en het Waterschap Rivierenland.
Naast persberichten geeft SIMAV drie maal per jaar een uitgebreide (gratis) digitale Nieuwsbrief uit aan alle geïnteresseerden, vol wetenswaardigheden over de molens, de vrijwilligers en de stichting. Aanmelding via www.simav.nl, waar naast een schat aan informatie over de molens, ook een grote hoeveelheid foto’s te vinden zijn die als ondersteuning van artikelen in de media kunnen dienen.