Nog geen reacties

Herstel van molens

Streefkerk, 19 april 2020

Dankzij rijkssubsidie kunnen de werkzaamheden aan het herstel van molens onverminderd doorgaan. Alle molenstichtingen ontvangen deze subsidies. De crisis ten gevolge van de pandemie heeft daar geen invloed op. Ook molens van SIMAV, Stichting voor Instandhouding van Molens in Alblasserwaard en Vijfheerenlanden, staan in de steigers. Molen De Hoop in Gorinchem wordt grondig gerenoveerd en de Souburghse molen in Alblasserdam ondergaat een ware metamorfose. Deze laatste molen stond jaren eenzaam te wachten op herstel. Inmiddels is zowel de binnen- als de buitenkant onherkenbaar veranderd. De bedoeling met deze molen is er een educatieplek te creëren om zo vooral jeugdige Alblasserwaarders kennis te laten maken met de werking, de functie en de geschiedenis van watermolens in de polder. De verwachting is dat medio september deze molen, mits de maatregelen tegen verspreiding van het coronavirus dat toelaten, opengaat voor publiek.
BIJLAGE: foto SIMAV
__________________________________________________________________________________
Noot voor de redactie:
Heeft u vragen naar aanleiding van dit persbericht, neemt u dan contact op met de Molenstichting SIMAV, Nieuwe Veer 42, 2959 AK Streefkerk, mail bestuur@simav.nl of telefoon 0184 – 68 11 78
(NB het kantoor is niet altijd bezet). U kunt ook bellen naar de voorzitter van Molenstichting SIMAV: Teus van Gelder, 06-12091393.

De Molenstichting SIMAV beheert in totaal 36 Rijksmonumenten in de Alblasserwaard / Vijfheerenlanden, waarvan 33 ‘volwaardige’ molens. Het doel van deze stichting uit 1956 is het in stand houden van dit historisch erfgoed voor komende generaties. SIMAV doet haar werk met circa 70 onbezoldigde vrijwilligers, zowel molenaars als allerlei specialisten. Het (algemeen) bestuur van de molenstichting bestaat uit de zeven Gemeenten in deze regio en het Waterschap Rivierenland.
Naast persberichten geeft SIMAV drie maal per jaar een uitgebreide (gratis) digitale Nieuwsbrief uit aan alle geïnteresseerden, vol wetenswaardigheden over de molens, de vrijwilligers en de stichting. Aanmelding via www.simav.nl, waar naast een schat aan informatie over de molens, ook een grote hoeveelheid foto’s te vinden is die als ondersteuning van artikelen in de media kunnen dienen.