Nog geen reacties

Expositie Hollandse Waterlinie in molen De Hoop

Molen De Hoop, Gorinchem

Streefkerk, 30 maart 2019

Expositie Hollandse Waterlinie in molen De Hoop

Gorinchem. Met een openingswoord en het doorknippen van een lint door wethouder Dick van Zanten en secretaris van molenstichting SIMAV Herman van Santen, werd zaterdag de expositie Oude Hollandse Waterlinie geopend. De werkgroep Vesting Gorinchem, onderdeel van de Historische Vereniging Oud-Gorcum, heeft de tentoonstelling samengesteld.

De Oude Hollandse Waterlinie was 350 jaar geleden de redding van Holland in de oorlogen tegen Spanjaarden en Fransen. Door delen land onder water te zetten werd het de vijand moeilijk gemaakt verder op te trekken.

Gorinchem was grootste en belangrijkste vestingstad in de Oude Hollandse Waterlinie. Deze expositie is een van de activiteiten in aanloop naar het Waterliniejaar 2022.

Om meer van deze omvangrijke verdediging te weten te komen is de expositie vanaf 31 maart opgesteld en gratis toegankelijk in molen De Hoop te Gorinchem. Molenstichting SIMAV en molenaar Ton v.d. Heuvel zijn gastheer van deze expositie. De molen bevindt zich aan de Dalemwal.

Voor meer info: www.simav.nl

____________________________________________________________________________

Noot voor de redactie:

Heeft u vragen naar aanleiding van dit persbericht, neemt u dan contact op met de Molenstichting SIMAV, Nieuwe Veer 42, 2959 AK Streefkerk, mail bestuur@simav.nl of telefoon 0184 – 68 11 78
(NB het kantoor is niet altijd bezet). U kunt ook bellen naar de voorzitter van Molenstichting SIMAV: Peter de Waard 06 – 21 21 31 10.

De Molenstichting SIMAV beheert in totaal 36 Rijksmonumenten in de Alblasserwaard / Vijfheerenlanden, waarvan 33 ‘volwaardige’ molens. Het doel van deze stichting uit 1956 is het in stand houden van dit historisch erfgoed voor komende generaties. SIMAV doet haar werk met circa 70 onbezoldigde vrijwilligers, zowel molenaars als allerlei specialisten. Het (algemeen) bestuur van de molenstichting bestaat uit de zeven Gemeenten in deze regio en het Waterschap Rivierenland.
Naast persberichten geeft SIMAV drie maal per jaar een uitgebreide (gratis) digitale Nieuwsbrief uit aan alle geïnteresseerden, vol wetenswaardigheden over de molens, de vrijwilligers en de stichting. Aanmelding via
www.simav.nl, waar naast een schat aan informatie over de molens, ook een grote hoeveelheid foto’s te vinden is die als ondersteuning van artikelen in de media kunnen dienen.