Nog geen reacties

AED bij Molen De Liefde

Peter de Waard, Dimphy van Amen namens Aukes Training&Advies en Herman Moerland (Foto Cees van der Wal)

Streefkerk, 15 maart 2019

AED bij Molen De Liefde

Bij de historische Molen De Liefde op de Lekdijk wordt een AED geplaatst. Dit apparaat is via Aukes Training en Advies uit Alblasserdam geschonken door een anonieme donateur aan Molenstichting SIMAV. Door de AED buiten de molen te hangen, kunnen hulpverleners er altijd snel bij. Onderhoud van de AED komt in handen van Aukes die tevens de kast om het apparaat levert.

Een AED is van levensbelang bij een hartstilstand. Een defibrillator (AED) is dan nodig om met een elektrische schok het hart te resetten en weer normaal te laten kloppen. Elke seconde telt daarbij, immers het hart is gestopt met het rondpompen van bloed. Al na 4 tot 6 minuten raken hersencellen onherstelbaar beschadigd.

De Hartstichting vindt dat er nog veel te weinig AED’s in Nederland hangen. Het spreekt daarom voor zich dat zowel SIMAV als EHBO blij zijn met deze gift. Vooral omdat Streefkerk nog onvoldoende AED’s heeft om altijd snel hulp te kunnen bieden. Langs de druk bereden Lekdijk hangen er immers nog geen. De SIMAV molen De Liefde is daarbij een goed oriëntatiepunt dat ieder gemakkelijk weet te vinden.

Vrijdag 15 maart bracht directeur John Aukes de AED naar de molen. Deze werd dankbaar in ontvangst genomen door Peter de Waard, voorzitter SIMAV, en door Herman Moerland, bestuurslid EHBO.

De EHBO vereniging Streefkerk roept de inwoners van de regio op om bij haar een EHBO-cursus te volgen. Dat omvat onder andere het reanimeren van personen met een hartstilstand en het omgaan met een AED. Deze kennis en vaardigheden redt mensenlevens.

________________________________________________________________________________

Noot voor de redactie:

Heeft u vragen naar aanleiding van dit persbericht, neemt u dan contact op met de Molenstichting SIMAV, Nieuwe Veer 42, 2959 AK Streefkerk, mail bestuur@simav.nl of telefoon 0184 – 68 11 78
(NB het kantoor is niet altijd bezet). U kunt ook bellen naar de voorzitter van Molenstichting SIMAV: Peter de Waard 06 – 21 21 31 10.

De Molenstichting SIMAV beheert in totaal 36 Rijksmonumenten in de Alblasserwaard / Vijfheerenlanden, waarvan 33 ‘volwaardige’ molens. Het doel van deze stichting uit 1956 is het in stand houden van dit historisch erfgoed voor komende generaties. SIMAV doet haar werk met circa 70 onbezoldigde vrijwilligers, zowel molenaars als allerlei specialisten. Het (algemeen) bestuur van de molenstichting bestaat uit de zeven Gemeenten in deze regio en het Waterschap Rivierenland.
Naast persberichten geeft SIMAV drie maal per jaar een uitgebreide (gratis) digitale Nieuwsbrief uit aan alle geïnteresseerden, vol wetenswaardigheden over de molens, de vrijwilligers en de stichting. Aanmelding via
www.simav.nl, waar naast een schat aan informatie over de molens, ook een grote hoeveelheid foto’s te vinden is die als ondersteuning van artikelen in de media kunnen dienen.