Nog geen reacties

Start herstel Goudriaanse Molen

foto SIMAV

Op 7 juli jl. brak, geheel onverwacht, een van de wieken
van de Goudriaanse Molen. Inmiddels is er, ondanks de stilte rondom
de molen, achter de schermen veel werk verricht. Begin februari kan
gestart worden met het herstel van de molen. Allereerst wordt
gewerkt aan het wind- en waterdicht maken van de molenkap. In de
loop van het jaar volgt het herstel van de wieken. Vanuit de provincie
Zuid-Holland is de aangevraagde subsidie voor een groot deel
toegekend. Ook via donaties kwam het aanzienlijke bedrag van
€12.000 binnen voor de herstelwerkzaamheden in Goudriaan.
Dit bedrag samen met de toegekende subsidie is niet toereikend.
Voor het restbedrag is molenstichting SIMAV op zoek naar donateurs.
Voor giften t.b.v. de Goudriaanse Molen: www.molenfonds.nl