Aanvullende gegevens

Inv. nr.172
Dorp Molenaarsgraaf
Gemeente Graafstroom
Eigenaar SIMAV (sinds 1968)
Type wipwatermolen
Functie oorspronkelijk het bemalen van de polder Giessen-Oudebenedenkerk
Bouwjaar onbekend
Opvoerhoogte bij zomerpeil 0,80 m bij winterpeil 0,90 m
Vlucht 25,80 m
Wiekvorm Oud-Hollands
Bovenas N.S.B.M. Feyenoord (1846)
Roeden binnenroede:Derckx Constructie, Beegden, nr. 220 (1977)
buitenroede Derckx Constructie, Beegden, nr. 219 (1977)
Wateras De Prins van Oranje, 's Gravenhage, nr. 498 (1867)
Sintelstuk gietijzer, fabricage-gegevens onbekend
Scheprad diameter: 5,50 m breedte 0,59 m

Historische en technische bijzonderheden
Over de bouw en vroegere herstellingen van de molen is weinig bekend. In 1871 werden de achterzomer en de borstnaald vernieuwd.
Enige tijd nadat de molenstichting als nieuwe eigenaar van de molen optrad, werd een restauratieplan opgesteld dat in 1974 op f 190.000 werd begroot.

1976 restauratie opdracht

In 1976 ontving de molenmakerij v/h fa. J. de Gelder b.v. te Arkel de opdracht voor restauratie.
Het karwei bestond in hoofdzaak uit bet aanbrengen van een nieuw wiekenkruis, een nieuwe kap (inclusief daklijsten) en een nieuw stormbint, het vernieuwen van de staart, de kozijnen, ramen en deuren, het rietdek op de ondertoren, de schoepen van het scheprad en herstellingen aan het metselwerk. Na dit omvangrijke karwei werd de molen op 25 september 1978 weer in gebruik gesteld.
De totale herstelkosten kwamen uit op een bedrag van f 322.762.

Stormbint

Voor de restauratie was het stormbint van de molen beplankt met verticale delen, evenals bij de verdwenen Zuidmolen van dezelfde polder en bij de vroeger eveneens nabijgelegen Westeindse Molen van de polder Molenaarsgraaf.

Tijdens de restauratie werd dit gewijzigd in de voor deze streek meer gangbare methode van het in visgraatverband aanbrengen van gepotdekselde delen, waardoor het doorslaan van regen door de planknaden beter wordt voorkomen. Toch is het jammer dat het oorspronkelijke beeld van de molen hierdoor is gewijzigd.

Metselwerk ingestort

In 1981 is een belangrijk deel van het metselwerk van de achterwaterloop ingestort, wat spoedig werd hersteld.
Opvallend is dat het bovenwiel geknikt uitgezaagde kruisarmen heeft. Bij waterwielen komt dit vaker voor, maar bij bovenwielen zelden.

VERSIERINGEN EN INSCRIPTIES

In een der kokervulstukken is gehakt:

I C M W 1757
I M W 1797

In een van de schoren in het bovenhuis is gehakt:

I V W H
P I V

In een van de plooistukken van het bovenwiel is gehakt:

H.V.D.BIE 1874

In de sluitsteen van de toog boven de achtergoot is gehakt:

CYVK
TAW
1655
ATM

In de vroegere borstnaald, die in 1871 was aangebracht, stond gehakt:

CT k C. Tukker
voorzitter
GRV PTL G. Rietveld - P. Terlouw
BVS CDJ B. Verspuy - C. de Jong
heemraden

W V D L De namen van de fabriek en de molenmakers zijn niet bekend.
FABRYK
AVE & WB
molemakers
1871

In de in 1976 vernieuwde borstnaald is gehakt:

MOLEN
STICHTING

ALBLASSER
WAARD

1976

Overgenomen uit het boek: "Van maalwerktuigen tot cultuurmonumenten" van de Stichting Publikaties Alblasserwaard en Vijfheerenlanden.

Informatie

Inventarisnr. provincie:
172

Type molen:
Wipmolen

Functie:
Poldermolen