Aanvullende gegevens

Inv. nr. 159
Dorp Oud-Alblas
Gemeente Graafstroom
Eigenaar SIMAV (sinds 1985)
Type ronde stenen grondzeiler
Functie tot 1953 het bemalen van de delen Noordzijde en Noordzijde de Hei (totaal 580 ha), samen met een motorgemaal.
Bouwjaar 1866
Opvoerhoogte bij zomerpeil 1,15 m bij winterpeil 1,35 m
Vlucht 26,20 m
Wiekvorm Oud-Hollands
Bovenas F.J. Penn & Comp., Dordrecht, nr. 310 (1866)
Roeden binnenroede: Derckx Constructie, Beegden, nr. 364 (1981)
buitenroede: Derckx Constructie, Beegden, nr. 363 (1981)
Wateras Gietijzer, fabricage gegevens onbekend
Sintelstuk Gietijzer, fabricage gegevens onbekend
Scheprad diameter: 5,76 m breedte: 0,47 m

Historische en technische bijzonderheden
Ter plaatse van de huidige molen stond voor 1866 een wipmolen die vanwege zijn slechte toestand werd afgebroken en vervangen door de ronde stenen grondzeiler.
Op 20 januari 1960 verkocht de polder Oud-Alblas de molen aan de gemeente Oud-Alblas voor een gulden.

Verkoopvoorwaarden

De verkoop vond plaats onder enkele voorwaarden. De belangrijkste hiervan waren dat de gemeente zich verplichtte de molen in bedrijfsklare staat te brengen en te houden, dat de polder het recht behield de molen mistens 75 uur per jaar te laten malen zonder hiervoor enige vergoeding aan de gemeente schuldig te zijn en dat aan de molenaar te allen tijde toegang tot de molen moest worden verleend om te malen of de zeilen te drogen.
De polder zou als tegemoetkoming in de kosten van restauratie de eerste vier jaar jaarlijks f 250 bijdragen.

Ingrijpende herstellingen

In januari 1981 vonden ingrijpende herstellingen aan de molen plaats.
Er werd onder andere een nieuw wiekenkruis aangebracht, het voorkeuvelens vernieuwd en het kruiwerk hersteld.

Op 23 september 1985 ging de gemeenteraad van Oud- Alblas akkoord met het voorstel van het gemeentebestuur de molen voor het symbolische bedrag van een gulden te verkopen aan de Stichting tot Instandhouding van Molens in de Alblasserwaard en de Vijfheerenlanden.
Tevens werd aan de nieuwe eigenaresse een krediet van f 15.000 toegezegd voor het herstellen van enige aan de molen geconstateerde gebreken.

Opvallend is dat de spanten en gordingen van de kap in profielijzer zijn uitgevoerd en mogelijk nog dateren van de bouw van de molen in 1866.

VERSIERINGEN EN INSCRIPTIES
Groen geschilderde, wit afgebiesde baard. Hierop is op een witte ondergrond in rood geschilderd ANNO 1866. Ook het wapen van de vroegere gemeente Oud-Alblas is op de baard aangebracht.

Overgenomen uit het boek: "Van maalwerktuigen tot cultuurmonumenten" van de Stichting Publikaties Alblasserwaard en Vijfheerenlanden.

Informatie

Inventarisnr. provincie:
159

Type molen:
Ronde stenen grondzeiler

Functie:
Poldermolen