Aanvullende gegevens

Inv. nr. 168
Dorp Bleskensgraaf
Gemeente Graafstroom
Eigenaar SIMAV (sinds 2008)
Type wipwatermolen
Functie het bemalen van de polder Wijngaarden
Bouwjaar onbekend
Opvoerhoogte bij zomerpeil 1,18 m bij winterpeil 1,28 m
Vlucht 28,10 m
Wiekvorm systeem Fauël (sinds 1965)
Bovenas F.J. Penn & Comp, Dordrecht nr. 37 (1852)
Roeden Binnenroede Derckx Constructie, Beegden, nr. 696 (1992)
Buitenroede Bremer, Adorp, nr. 97 (1965)
Vijzel staal diameter: 1,50 m

Historische en technische bijzonderheden
De molen werd in 1513 in brand gestoken door plunderende Gelderse soldaten.

Werkzaamheden

Op 28 februari 1872 werd het verhogen van de molen aanbesteed.
Laagste inschrijver was Adriaan Ooms voor ƒ 2.280, -- die samen met de onderaannemers Frans van den Berg en Gijsbert Nijhoff het karwei aannam.

Het verhogen en weer maalvaardig maken van de molen bestond in hoofdzaak uit de volgende werkzaamheden:

het tot 10 cm onder het straatniveau wegbreken van het bestaande muurwerk en het vervangen door nieuwe stenen tot op de gewenste hoogte;

vernieuwen van de vier ondertafelementen;

inbrengen van een nieuwe spil;

vervangen van twee of drie mantelstijlen, waarvan een stijl moest worden gemaakt van de oude, door de verhoging te kort geworden spil;

vernieuwen van de hangbomen van de trap;

aanscherven (verlengen) van de trapbomen;

het zoveel mogelijk van afkomend oud hout vervangen van een aantal vensters, ramen, deuren en kozijnen;

aanbrengen van een nieuwe houten vloer in de ondertoren, waarbij de nieuwe vloerbalken zoveel mogelijk moesten worden gezaagd uit de restanten van de oude tafelementen, hangbomen en spil;

het vervangen van de houten roeden door nieuwe potroeden en het ophekken daarvan.

Hergebruik

Het hergebruik van de oude materialen ging zelfs zo ver dat de weggebroken stenen van de veldmuren moesten worden schoon gebikt en gebruikt voor een nieuw te bouwen bakhuisje bij de molen van 3,5 m bij 2,4 m.

Oude roeden
De vanwege de verhoging te kort geworden roeden werden verkocht aan korenmolenaar T. in ’t Veld te Schoonhoven. De buitenroede viel echter bij het strijken uit de takels en brak, maar bracht bij verkoop toch nog ƒ150, -- op.

Wieksysteem Dekker

In 1935 werd het wieksysteem Dekker aangebracht. Toen werd ook de wacht- of bakdeur twee meter verder van het scheprad aangebracht met het doel dat de molen bij weinig wind gemakkelijker op gang zou komen.

1955-1956

In 1955-1956 werd het scheprad vervangen door een vijzel. De hieraan verbonden kosten werden voor een belangrijk deel gefinancierd in het kader van de wet Bescherming Waterstaatswerken in Oorlogstijd.

1965 breken buitenroede

Op 4 mei 1965 brak tijdens het malen de buitenroede. De firma Bremer uit het Groningse Adorp leverde de nieuwe roede. Tegelijkertijd werd het in 1935 aangebrachte wieksysteem Dekker vervangen door het fok-wieksysteem van P.L. Fauël.

Paaltjasker

In het voorjaar van 1985 werd door de molenaar en bewoner ten zuiden van de molen een paaltjasker geplaatst. De tjasker werd gebouwd door M. de Graaf uit Oud-Verlaat.

VERSIERINGEN EN INSCRIPTIES

Sierlijk gevormd waaispant

Overgenomen uit het boek: "Van maalwerktuigen tot cultuurmonumenten" van de Stichting Publikaties Alblasserwaard en Vijfheerenlanden.

Informatie

Inventarisnr. provincie:
168

Type molen:
Wipmolen

Functie:
Poldermolen