Aanvullende gegevens

Inv. nr. 165
Dorp Streefkerk
Gemeente Liesveld
Eigenaar SIMAV (sinds 2008)
Type wipwatermolen
Functie tot 1957 het bemalen van de polder Streefkerk met Kortenbroek
Bouwjaar onbekend
Opvoerhoogte bij zomer- en winterpeil 1,10 meter.
Vlucht 24,80 m
Wiekvorm systeem Fauël (sinds 1949)
Bovenas Wed. A. Sterkman, ’s Gravenhage (1864)
Roeden binnenroede: Derckx Constructie, Beegden, nr. 409 (1981)
buitenroede: Derckx Constructie, Beegden, nr. 408 (1981)
Wateras fabricage-gegevens onbekend.
Sintelstuk gietijzer, gegoten in 1865
Scheprad diameter: 5,50 m breedte: 0,48 m

Historische en technische bijzonderheden
Op de plaats van de huidige molen stond voor 1581 al een molen.
In een resolutie uit dat jaar, handelend over de schouw over de kunstwerken van het waterschap, wordt de molen reeds aangeduid als de Broeckmolen’.
Waarschijnlijk vanwege de steeds hoger wordende boezempeilen, werden in 1827 het scheprad en de opleider tien duim omhoog gebracht.

Borstnaald

In de borstnaald is het jaartal 1846 gehakt. Niet bekend is of toen het gehele bovenhuis, delen daarvan of alleen de borstnaald werd vernieuwd.

Foutje

In de samenstelling van de zijbinten van dit bovenhuis is een constructiefout gemaakt. De twee paren achterste steekbanden zijn trekkend in plaats van stekend geplaatst.
De twee onderste kapdelen zijn genageld op een plank, rustend op een vijftal klossen die zijn aangebracht langs de buitenzijde van de daklijsten.

Overige wipmolens
Bij de overige wipmolens van deze polder komt ( en kwam) deze constructiemethode ook voor, evenals bij de Achterlandse Molen van de polder Liesveld voor zijn restauratie in 1979.
Bij besluit van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland van 27 oktober 1953 werd de polder verplicht de molen in bedrijfsvaardige toestand te houden, een verplichting die in 1973 overging op het waterschap de Nederwaard en in 1984 op het Hoogheemraadschap van de Alblasserwaard en de Vijfheerenlanden.

Restauraties

De molen heeft in 1967 en 1976 belangrijke herstelbeurten ondergaan. In 1980 werd een nieuwe spil geplaatst en werden herstellingen aan de koker uitgevoerd. In 1982 werden de roeden vervangen. Tegelijk werden het wieksysteem Fauël en het hekwerk van het wiekenkruis vernieuwd.

VERSIERINGEN EN INSCRIPTIES

In de borstnaald is het jaartal 1846 gehakt. Fraaie, niet opengewerkte makelaar op de kap, waarop een windwijzer in de vorm van een bazuinengel.

Overgenomen uit het boek: "Van maalwerktuigen tot cultuurmonumenten" van de Stichting Publikaties Alblasserwaard en Vijfheerenlanden.

Informatie

Inventarisnr. provincie:
165

Type molen:
Wipmolen

Functie:
Poldermolen