Aanvullende gegevens

Inv. nr. 163
Dorp Streefkerk
Gemeente Liesveld
Eigenaar SIMAV
Type achtkantige grondzeiler
Functie tot 1951 het bemalen van de polder Streefkerk c.a.; deze ondermolen behoorde tot een getrapte bemaling.
Bouwjaar 1761
Opvoerhoogte n.v.t., maalt in circuit
Vlucht 26,40 m
Wiekvorm Oud-Hollands
Bovenas gietijzer, fabricage-gegevens onbekend
Roeden binnenroede:Van Iperen, Rijnsaterwoude (1971)
buitenroede: Bremer, Adorp, nr. 205 (1974)
Wateras gietijzer, fabricage-gegevens onbekend
Sintelstuk gietijzer, fabricage-gegevens onbekend
Scheprad diameter: 5,92 m breedte: 0,47 m

Historie en technische bijzonderheden
Zowel in de sluitsteen van de toog van de achterwaterloop als op de baard komt het jaartal 1761 voor.
Tien jaar eerder, in 1751, heeft in de polder echter al een achtkante molen gestaan.
Mogelijk is die molen afgebrand. Het is ook mogelijk dat deze molen naar de huidige locatie werd verhuisd waarvoor in 1761 een fundering met waterlopen moest worden gemetseld.

Houten wateras

In 1872 werd een oude houten wateras van de molen vermaakt tot een mantelstijl en scherf voor een ondertafelement voor de Oude Weteringmolen In 1873 werd de kap van de molen ingekort, waarschijnlijk zowel aan de voor- als aan de achterzijde.
Wat de aanleiding hiertoe was, is niet duidelijk. Misschien maakten ingerotte koppen van de voeghouten een en ander noodzakelijk. Door het inkorten kregen het voor- en achterkeuvelens een plaats dichter bij het middelpunt van de molen.

Slagstukken
Gelijktijdig werden slagstukken aangebracht tussen overring en voeghouten.

Restauratie

In 1970-1971 werd een omvangrijke restauratie aan de molen uitgevoerd door molenmaker P. van Beek & Zn. uit Rijnsaterwoude. Hierbij werd onder meer een deel van de kap alsmede het net op kap en romp vervangen.
Ook werd een deel van het wiekenkruis vernieuwd. De kosten van het herstel bedroegen f 93.342. De officiƫle ingebruikstelling na de restauratie werd op 18 mei 1972 verricht door burgemeester A. D. Viezee van Streefkerk door het lichten van de gang.

VERSIERINGEN EN INSCRIPTIES

Wit afgebiesde groene baard met opschrift ANNO 1761. Sluitsteen in de toog van de achterwaterloop met het jaartal 1761.

Overgenomen uit het boek: "Van maalwerktuigen tot cultuurmonumenten" van de Stichting Publikaties Alblasserwaard en Vijfheerenlanden.

Informatie

Inventarisnr. provincie:
163

Type molen:
Achtkante Molen

Functie:
Poldermolen